1 Mart 2015 Pazar

Arduino i2c LCD PCF8574T kullanımı

Arduino i2c LCD  PCF8574T  kullanımı

Merhaba arduino ile i2c lcd  (PCF8574T) iletişim kurmayı anlatıyorumKullanılan malzemeler:
 •  Arduino
 •  i2c lcd modül
 • 16x2 lcd 

Gerekli olan kütüphane: LiquidCrystal_V1.2.1.zip

Kütüphanemizi  rar dosyasından çıkardıktan sonra arduino yazılımı kurduğumuz klasörün içerisindeki libraries klasörü içersine atıyoruz.

Bağlantı şeması :I2C_ADDR  adresimizi yukarıdaki referans tabloya göre belirliyoruz
Benim bütün A2 A1 A0 Low olduğu için 0x20 adresini kullanıyorum.

İsterseniz i2c adress scanner programını kullanarak adresinizi bulabilirsiniz

i2c_scanner kodu
// --------------------------------------
// i2c_scanner
//
// Version 1
//  This program (or code that looks like it)
//  can be found in many places.
//  For example on the Arduino.cc forum.
//  The original author is not know.
// Version 2, Juni 2012, Using Arduino 1.0.1
//   Adapted to be as simple as possible by Arduino.cc user Krodal
// Version 3, Feb 26 2013
//  V3 by louarnold
// Version 4, March 3, 2013, Using Arduino 1.0.3
//  by Arduino.cc user Krodal.
//  Changes by louarnold removed.
//  Scanning addresses changed from 0...127 to 1...119,
//  according to the i2c scanner by Nick Gammon
//  http://www.gammon.com.au/forum/?id=10896
// Version 5, March 28, 2013
//  As version 4, but address scans now to 127.
//  A sensor seems to use address 120.
// 
//
// This sketch tests the standard 7-bit addresses
// Devices with higher bit address might not be seen properly.
//

#include <Wire.h>


void setup()
{
 Wire.begin();

 Serial.begin(9600);
 Serial.println("\nI2C Scanner");
}


void loop()
{
 byte error, address;
 int nDevices;

 Serial.println("Scanning...");

 nDevices = 0;
 for(address = 1; address < 127; address++ ) 
 {
  // The i2c_scanner uses the return value of
  // the Write.endTransmisstion to see if
  // a device did acknowledge to the address.
  Wire.beginTransmission(address);
  error = Wire.endTransmission();

  if (error == 0)
  {
   Serial.print("I2C device found at address 0x");
   if (address<16) 
    Serial.print("0");
   Serial.print(address,HEX);
   Serial.println(" !");

   nDevices++;
  }
  else if (error==4) 
  {
   Serial.print("Unknow error at address 0x");
   if (address<16) 
    Serial.print("0");
   Serial.println(address,HEX);
  }  
 }
 if (nDevices == 0)
  Serial.println("No I2C devices found\n");
 else
  Serial.println("done\n");

 delay(5000);      // wait 5 seconds for next scan
}PCF8574T İ2C LCD kullanabilmek için aşağaki ayarlamalar yapılır

ÖRNEK KOD

#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  // F Malpartida's NewLiquidCrystal library
//Download: https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
// Move original LiquidCrystal library elsewhere, copy this in it's place
/*-----( Declare Constants )-----*/
#define I2C_ADDR    0x20  // Define I2C Address for the PCF8574T
//---(Following are the PCF8574 pin assignments to LCD connections )----
// This are different than earlier/different I2C LCD displays
#define BACKLIGHT_PIN  3
#define En_pin  2
#define Rw_pin  1
#define Rs_pin  0
#define D4_pin  4
#define D5_pin  5
#define D6_pin  6
#define D7_pin  7

#define  LED_OFF  1
#define  LED_ON  0

/*-----( Declare objects )-----*/
LiquidCrystal_I2C  lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin);

void setup()   /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/
{
 // lcd.begin (20,4);  // initialize the lcd
  lcd.begin (16,2);  // initialize the lcd
// Switch on the backlight
  lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE);
  lcd.setBacklight(LED_ON);
}// END Setup

void loop()   /*----( LOOP: RUNS OVER AND OVER AGAIN )----*/
{

// Reset the display
  lcd.clear();
  delay(1000);
  lcd.home();
 
// Print our characters on the LCD
  lcd.backlight();  //Backlight ON if under program control
  delay(1000);
  lcd.setCursor(2,0); //Start at character 2 on line 0
  lcd.print("Merhaba Dunya !");
  delay(1000);
/*  lcd.setCursor(2,1);
  lcd.print("From YourDuino");
  delay(1000);
*/
  lcd.setCursor(3,1);
  lcd.print("TurMun");
  delay(1000);
/*  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("20 by 4 Line Display");
  lcd.setCursor(0,3);
  delay(2000); 
  lcd.print("http://YourDuino.com");
*/
  delay(5000);
  lcd.noBacklight();
  delay(1000);
} // END Loop


Resimler


1 yorum:

 1. Ne yaptımsa hangi kütüphaneyi denedi isem ekrandaki gözüken kutucakların ötesine geçemedim ne yazık ki. scan kodunu yüklediğimde de serial monitor de scanning de kalıyor.

  Lehimlemeyi de tekrar tekrar düzelttim ama sonuç alamıyorum.
  Hatam nerede olabilir acaba ?

  YanıtlaSil